วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88
วาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA
(The Compressed Gas Association)


1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน